Инъикосгари ҳаёти пурҷӯш

Ҳар боре, ки ба Хонаи матбуотии бароям қадрдон медароям, аз укохонҳои навбатдор рӯзнома мегирам, дар байни онҳо албатта, «Овози Самарқанд» ҳам мешавад. Рӯзномаро аз назар мегузаронам. Мақолаҳои барои ҳамма зарурро…

Беҳтарин хислатҳои инсонӣ…

Тарбияи хислатҳои ҳамида дар хонандагон дар оғӯши мактаб амали хеле муҳим аст ва ба ин, ба вижа, дар синфҳои поёнӣ диққати махсус бояд дод. Фармудаи маълуму машҳурест, ки хонанда ҳар…

Гуноҳи афвнопазир

Диловар дар факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд мехонд. Дар давоми дарсҳо аз навигариҳои илмӣ хабардор мегардид ва ба усули таълимдиҳии омӯзгорон ва хулқу рафтори онҳо ҳавас намуда, орзу мекард, то…

Муносибатҳои дӯстона

мустаҳкам мегарданд Солҳои охир дар мамлакати биҳиштосои мо доир ба таъмин сохтани ҳамдилӣ ва кушодадилии байнимиллӣ дар ҷамъият, мустаҳкам намудани муҳити дӯстӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳи муҳаббат ва садоқат ба…

Омӯзгор бояд чӣ гуна бошад?

чанд андешаи Форобӣ дар бораи хислатҳои омӯзгор ва тариқи тарбияи наврасон Муаллими сонӣ, Арастуи Шарқ, Устоди сонӣ…инҳо ҳама лақабҳои Абӯнасри Форобӣ мебошанд. Ин донишманди маъруф аввалин касест, ки осори файласуфони…

Охираш

Страниц для загрузки больше нет